Galeria

więcej

70-lecie Wydziału Budownictwa Lądowego i Wodnego

Gdy 70 lat temu powołano Politechnikę Wrocławską, utworzono na niej cztery wydziały, a jednym z nich był Wydział Budownictwa. Z tej okazji w środę, 14 października 2015 r. odbyło się uroczyste posiedzenie Rady Wydziału Budownictwa Lądowego i Wodnego.

Po powołaniu Wydział Budownictwa składał się dwóch oddziałów – Architektury oraz Inżynierii Lądowej i Wodnej, które w 1949 r. przekształciły się w samodzielne wydziały. W 1954 r. Wydział Inżynierii zmienił nazwę na Wydział Budownictwa Lądowego i utrzymała się ona aż do roku 1990, w którym to przyjęto obecną nazwę.
W 1945 r. studia na tych czterech wydziałach rozpoczęło 526 osób, a na uczelni pracowało kilkudziesięciu wykładowców. Te 70 lat to historia nie tylko instytucji, ale także ludzi, którzy od zera budowali naszą Politechnikę – powiedział prof. Tadeusz Więckowski, rektor PWr.

?????????????

70 lat temu naukę na Wydziale Budownictwa podjęło 154 studentów. Obecnie jest ich około 3 tysięcy, a na wydziale pracuje blisko 170 nauczycieli akademickich, w tym 16 profesorów tytularnych, 16 doktorów habilitowanych i 106 doktorów.

W 2015 r. wydział zajął pierwsze miejsce w rankingu „Perspektyw” jako najlepiej kształcący na kierunku „budownictwo”.To wydział, którym się chwalimy i szczycimy. Kształci znakomitych inżynierów, którzy budowali, budują i będą budowali Polskę. Dotychczasowe osiągniecia i wyróżnienia pokazują, jego elitarny charakter w skali całego kraju – podkreślił rektor.

Na wydziale, oprócz laboratoriów i pracowni dydaktycznych, funkcjonują trzy nowoczesne, znakomicie wyposażone i stale unowocześniane laboratoria akredytowane. Są to: Laboratorium Badawcze Konstrukcji Budowlanych, Laboratorium Badawcze Materiałów Budowlanych oraz Laboratorium Badawcze Obiektów Infrastruktury Transportowej. Pozwala to m.in. na prowadzenie wielu projektów z różnymi gałęziami gospodarki.
Trzeba zaznaczyć, że to właśnie Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego jak żaden inny jest nastawiony na współpracę z gospodarką, co obecnie jest szczególnie istotne w rozwoju uczelni – dodał prof. Tadeusz Więckowski.

GALERIA ZDJĘĆ

Jednym z absolwentów wydziału jest Krzysztof Andrulewicz, obecny prezes zarządu firmy Skanska, który w krótkim wystąpieniu podkreślił, że studia na Politechnice były fundamentalne dla rozwoju jego kariery zawodowej. – Jako były student mogę powiedzieć, że Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego jest najlepszy, jeśli chodzi o kształcenie. Obecnie firma Skanska zatrudnia w swoich dwóch oddziałach około 600 osób i bardzo wielu z nich to właśnie absolwenci Politechniki – zaznaczył Krzysztof Andrulewicz.

W trakcie uroczystości zostały wręczone medale „Zasłużony dla Wydziału”. Odznaczenia otrzymali prof. Mieczysław Kamiński, prof. Tomasz Strzelecki oraz dr hab. Bohdan Stawiski, prof. PWr.

Wręczono także listy gratulacyjne byłym dziekanom wydziału. Wśród nich znaleźli się prof. Otton Dąbrowski, doc. Zdzisław Bodarski, prof. Kazimierz Czapliński, prof. Ernest Kubica, prof. Ryszard Izbicki oraz prof. Cezary Madryas.

Przyjęto również nowych członków do działającego na wydziale „Konwentu”, w skład którego wchodzą reprezentanci firm związanych z budownictwem, a także przedstawiciele stowarzyszenia naukowo-technicznego i samorządu zawodowego.

Tekst: Michał Ciepielski
Zdjęcia: Krzysztof Mazur

Wróć
Smiley face

Patroni

mnisw
umwd
duw
um