Galeria

więcej

Gala 70-lecia Politechniki Wrocławskiej

Władze miasta i regionu, przedstawiciele świata nauki i biznesu oraz wielu gości z zagranicy świętowało wspólnie z Politechniką Wrocławską jej jubileusz. W niedzielę, 15 listopada 2015 r. w Operze Wrocławskiej oficjalnie zakończyliśmy obchody 70-lecia naszej uczelni.

- Każdy 15 listopada jest dla Politechniki Wrocławskiej dniem szczególnym – mówił ze sceny Opery Wrocławskiej prof. Tadeusz Więckowski, rektor PWr, przemawiając do kilkuset gości. – To rocznica pierwszego polskiego wykładu wygłoszonego przez prof. Kazimierza Idaszewskiego. Była to data symboliczna, kończąca bardzo trudny etap dla uczelni. Etap kilku miesięcy wielkiego wysiłku włożonego w to, by Politechnika Wrocławska mogła funkcjonować. Jesteśmy spadkobiercami materialnego dorobku niemieckiej Wyższej Szkoły Technicznej oraz kontynuatorami tradycji Politechniki Lwowskiej i Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie. Bez zaangażowania lwowskich profesorów, którzy przybyli do Wrocławia po wojnie, nie byłoby dzisiaj Politechniki Wrocławskiej. Ale i nie byłoby jej bez wysiłków dzisiejszych pracowników uczelni. Z tego miejsca chciałem wszystkim państwu serdecznie podziękować – podkreślał rektor.

s_gala4

Przypomniał także, że Politechnika Wrocławska zaczynała z 600 studentami, a dziś kształci 35 tys. młodych ludzi na 16 wydziałach. Może pochwalić się nowoczesnymi laboratoriami badawczymi i kampusem uznawanym za jeden z 15 najpiękniejszych na świecie (według portalu Huffington Post).
- Bez państwa pracy, pasji, emocji i jasnej wizji rozwoju Politechnika Wrocławska nie byłaby najlepszą uczelnią techniczną w Polsce, partnerem w międzynarodowych konsorcjach i liderem wielkich projektów – mówił do pracowników uczelni prof. Tadeusz Więckowski. – Dziękuję.

Podczas niedzielnej gali tytuł honorowego profesora Politechniki Wrocławskiej odebrał prof. Lothar Kroll, dziekan Wydziału Inżynierii Mechanicznej Uniwersytetu w Chemnitz i szef Fraunhofer Plastic Center w Oberlausitz. Profesor od lat współpracuje z Politechniką Wrocławską. Dzięki jego zaangażowaniu nasza uczelnia realizuje wspólnie z niemiecką uczelnią 10 projektów badawczych i trzy edukacyjne. Naukowiec był współpromotorem pracy magisterskiej powstałej na naszej uczelni oraz organizatorem i opiekunem dwóch staży dla doktorantów PWr.

- Profesor Kroll to wielki przyjaciel Politechniki Wrocławskiej – podkreślał prof. Więckowski. – Dzięki niemu możliwa jest wymiana studentów i doktorantów między naszymi uczelniami, a w przyszłym roku wspólnie zorganizujemy konferencję, która jest naszym dużym wspólnym projektem.

GALERIA ZDJĘĆ

Prof. Lothar Kroll podkreślał, że czuje się wyróżniony: – Dziękuję za zaufanie, wdzięczność i za ten honor – mówił. – Staramy się wspólnie zbudować sieć połączeń między Saksonią a Śląskiem. Mam nadzieję, że moja honorowa profesura tę sieć wzmocni.

Po raz pierwszy w historii naszej uczelni jej władze nadały także tytuł honorowego konsula Politechniki Wrocławskiej. Przyznano go oficjalnie podczas gali w Operze Wrocławskiej. Jak tłumaczył prof. Tadeusz Więckowski, ten tytuł to konsekwencja kierunku, jaki obrała Politechnika Wrocławska: – Dążymy do tego, by być nowoczesnym europejskim uniwersytetem badawczym. Dlatego senat zadecydował o powołaniu konsuli honorowych Politechniki Wrocławskiej poza granicami naszego kraju – wyjaśniał.

Wróć
Smiley face

Patroni

mnisw
umwd
duw
um