Galeria

więcej

Gala 70-lecia Politechniki Wrocławskiej

Jako pierwszy tę godność przyjął dr inż. Tu Duc Hoa z Wietnamu. To absolwent Politechniki Wrocławskiej. Studiował na Wydziale Budownictwa Lądowego i Wodnego, a po obronie pracy magisterskiej wrócił do ojczyzny, gdzie przez wiele lat pełnił funkcję prezesa i dyrektora generalnego firmy projektowo-budowlanej Thikeco. Jak sam deklaruje, nigdy nie zapomniał, jak wiele zawdzięcza naszej uczelni i Polsce. Jest bardzo zaangażowany w działania na rzecz rozwoju przyjaźni wietnamsko-polskiej oraz kontaktów pomiędzy Politechniką Wrocławską i wietnamskimi uczelniami.

- Bycie honorowym konsulem Politechniki Wrocławskiej to dla mnie ogromny zaszczyt – podkreślał dr inż. Tu Doc Hoa. – I jestem pewny, że nie tylko dla mnie, ale i dla wszystkich wietnamskich absolwentów wrocławskiej uczelni. Brakuje mi słów, żeby wyrazić wdzięczność. Wietnamscy absolwenci Politechniki Wrocławskiej dobrze wspominają swoją uczelnię. Opuścili ją z bardzo dobrym wykształceniem, dzięki czemu dają sobie radę w swoim kraju.

Honorowy konsul PWr zacytował też fragment wiersza Adama Mickiewicza: „Precz z moich oczu!… posłucham od razu,/ Precz z mego serca!… i serce posłucha,/ Precz z mej pamięci!… Nie! Tego rozkazu/ Moja i twoja pamięć nie posłucha”. I zaznaczył, mówiąc w imieniu wietnamskich absolwentów PWr: – Wspomnienia z Polski nigdy nie znikną z naszej pamięci. Polska na zawsze pozostanie w naszych sercach.

tu

Wystąpienie dr Tu Doc Hoa zostało przyjęte gromkimi brawami. Honorowy konsul PWr (podobnie jak prof. Lothar Kroll) przemawiał w języku polskim.

W czasie gali rektor Politechniki Wrocławskiej wręczył też Złote Odznaki z Brylantem. – Te odznaczenia są przyznawane osobom, które bardzo wspomagały naszą uczelnię i nadal wspomagają – podkreślał prof. Tadeusz Więckowski.

W tym roku Politechnika Wrocławska Złotymi Odznakami z Brylantem uhonorowała:
- Wojciecha Adamskiego, wiceprezydenta Wrocławia – za wsparcie i owocną współpracę we wspólnych działaniach Politechniki Wrocławskiej z miastem Wrocław,
- Romana Szełemeja, prezydenta Wałbrzycha – za dużą pomoc w staraniach utworzenia nowego wydziału Politechniki Wrocławskiej w Wałbrzychu,
- gen. bryg. prof. Mariusza Wiatra, rektora-komendanta  Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk  Lądowych – m.in. za świetną współpracę ze studenckimi kołami naukowymi Politechniki Wrocławskiej,
- nadinsp. Wojciecha Ołdyńskiego, komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu – za wielokrotną pomoc w organizacji studenckich imprez na Politechnice Wrocławskiej,
- Zdzisława Olejczyka, prezesa zarządu, dyrektora naczelnego MPWiK – za wzorcową współpracę biznesu z uczelnią,
- dr. inż. Ryszarda Kardasza, prezesa zarządu PIT-RADWAR – za duże wsparcie we wspólnych projektach związanych z bezpieczeństwem (w jego imieniu nagrodę odebrał Michał Słaby, dyrektor wrocławskiego oddziału firmy),
- prof. Antoniego Tajdusia, przewodniczącego Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów – rektora AGH w Krakowie (kadencji 2005-2012) – za zainicjowanie i rozwijanie szerokiej współpracy AGH z Politechniką Wrocławską.

Wróć
Smiley face

Patroni

mnisw
umwd
duw
um