Galeria

więcej

Początki PWr: cześć I

Ważniejsze dokumenty i opracowania:

 • Brandt-Golecka B., Burak M., Januszewska G., Politechnika Wrocławska 1945–1951. Wybór źródeł, Wrocław 2005.
 • Burak M., Dackiewicz K., Pregiel P., Wrocławskie uczelnie techniczne 1945–2010, red. M. Burak, Wrocław 2010.
 • Dekret z dnia 24 sierpnia 1945 roku o przekształceniu Uniwersytetu Wrocławskiego i Politechniki Wrocławskiej na polskie państwowe szkoły akademickie, Dziennik Ustaw z 1945 roku, nr 34, poz. 207.
 • Gawlik Z., Straż Akademicka, [w:] Wspomnienia wrocławskich pionierów, red. W. Suleja, Wrocław 2001, s. 144–147.
 • Gostomska-Zarzycka Z., Delegatura Ministerstwa Oświaty we Wrocławiu 1945 r., [w:] Trudne Dni. Wrocław we wspomnieniach pionierów, red. M. Markowski, t. 1, Wrocław 1960, s. 281–327.
 • Hajzik R., Jedyna niepowtarzalna Akademicka Straż Uniwersytecka, [w:] Wspomnienia wrocławskich pionierów, red. W. Suleja, Wrocław 2001, s. 137–143.
 • Idaszewski K., Życiorys, Wrocław 1959 [maszynopis w zbiorze Muzeum Politechniki Wrocławskiej].
 • Kulczyński S., Grupa naukowo-kulturalna, [w:] Trudne Dni. Wrocław we wspomnieniach pionierów, red. M. Markowski, t. 1, Wrocław 1960, s. 107–133.
 • Kulczyński S., Udział Wrocławia w odbudowie nauki polskiej, Wrocław 1955.
 • List Stanisława Lorii do Stanisława Kulczyńskiego, 28 sierpnia 1945. Dział Rękopisów Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, Korespondencja Stanisława Kulczyńskiego, sygn. 18477/II.
 • Memoriał do Senatu Akademickiego Uniwersytetu Jagiellońskiego, 5 kwietnia 1945. Archiwum Akt Nowych, Ministerstwo Oświaty w Warszawie, sygn. 2911.
 • Notatka w sprawie rozmieszczenia szkół wyższych w Polsce wykonana w Kancelarii Cywilnej Prezydenta Krajowej Rady Narodowej [29 maja 1945], [w:] Powstanie i pierwsze dziesięć lat Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 1945–1956. Wybór źródeł, red. H. Duczkowska-Moraczewska, Toruń 1995.
 • Pismo delegata Ministerstwa Oświaty we Wrocławiu, 16 czerwca 1945. Dział Rękopisów Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, Materiały Stanisława Kulczyńskiego związane z pracą na Uniwersytecie Wrocławskim, sygn. 18427/II.
 • Pismo delegata Ministerstwa Oświaty we Wrocławiu, 17 maja 1945. Archiwum Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytet Wrocławski po 1945 roku, sygn. R-1/I.
 • Politechnika Wrocławska w okresie dziesięciolecia 1945–1955, red. T. Broniewski, I. Kisiel, J. Kożuchowski, Warszawa 1957.
 • Politechnika Wrocławska, „Nasz Wrocław”, 1945 (17–23 czerwca 1945), nr 2.
 • Rozynek J., Organizacja i uruchomienie Uniwersytetu i Politechniki we Wrocławiu (maj-listopad 1945 rok), „Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka” 1970, z. 2, s. 159–189.
 • Samsonowicz Z., Wspomnienia o Straży Akademickiej Politechniki we Wrocławiu, Wrocław 2002.
 • Sprawozdanie kierownika-organizatora Politechniki Śląskiej w Gliwicach z podróży do Wrocławia w dniach 3–6 lipca 1945 roku celem zbadania stanu materialnego Politechniki Wrocławskiej, 7 lipca 1945. AAN, Ministerstwo Oświaty w Warszawie, sygn. 2950.
 • Sprawozdanie referatu budowlanego Delegatury Ministerstwa Oświaty we Wrocławiu, 10 listopada 1945. Archiwum Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytet Wrocławski po 1945 roku, sygn. R-19/IV.
 • Telegram z Ministerstwa Oświaty do wrocławskiej delegatury, 7 czerwca 1945. Archiwum Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytet Wrocławski po 1945 roku, sygn. R-1/I.
 • Uniwersytet Wrocławski w latach 1945–1955, red. F. Longchamps, t. 1, Wrocław 1959.
 • Wnioski i postulaty pierwszej sesji Rady Naukowej [przy Ministrze Oświaty], 23 sierpnia 1945. Archiwum Akt Nowych, Ministerstwo Oświaty w Warszawie, sygn. 2801.

 

 

 

 

 

 

 

Wróć
Smiley face

Patroni

mnisw
umwd
duw
um