Galeria

więcej

Nowi doktorzy honoris causa Politechniki Wrocławskiej

Podczas uroczystych obchodów Święta Politechniki Wrocławskiej w poniedziałek, 16 listopada 2015 r. profesorowie Reimund Neugebauer i Krzysztof Kurzydłowski otrzymali tytuły doktora honoris causa naszej uczelni. Dodatkowo, prof. Tadeusz Więckowski wręczył nagrody naukowcom z PWr.

Politechnika już po raz 70. upamiętniła pierwszy polski wykład wygłoszony w powojennym Wrocławiu przez profesora Kazimierza Idaszewskiego.

?????????????

- Dzisiaj, w tak szacownym gronie gości z kraju i zagranicy, kończymy jubileuszowy rok, w którym uczelnia świętowała 70-lecie – mówił prof. Tadeusz Więckowski, rektor Politechniki rozpoczynając poniedziałkowe uroczystości w auli PWr. – Poprzez różne wydarzenia chcieliśmy przywołać historię uczelni, ale też pokazać, jak obecnie wykorzystujemy dane nam możliwości. Mamy wielki szacunek do naszych poprzedników z Königliche Technische Hochschule i Politechniki Lwowskiej. Nie zamierzamy pisać historii na nowo, ale przyjmujemy tradycję i staramy się ją kontynuować. 

Rektor podkreślił, że wystarczyło 70 lat, żeby Politechnika Wrocławska stała się największą uczelnią na Dolnym Śląsku i jedną z najlepszych technicznych szkół wyższych w kraju. – Jesteśmy zahartowani na przeciwności i otwarci na nowe idee – mówił rektor PWr.

Z okazji święta uczelni Prezydent RP Andrzej Duda przesłał list gratulacyjny, w którym m.in. dziękował społeczności akademickiej Politechniki za wkład w rozwój polskiej nauki.

Centralnym punktem uroczystości było wręczenie tytułów doktora honoris causa dwóm wybitnym naukowcom.
Profesor Reimund Neugebauer piastuje stanowisko prezydenta Stowarzyszenia Instytutów Naukowo-Badawczych Fraunhofer Gesellschaft, największego europejskiego konsorcjum badawczego. – Jest autorytetem naukowym w dziedzinie inżynierii produkcji i nowoczesnych technologiach mechanicznych – mówił w laudacji prof. Tadeusz Więckowski. Profesor  Neugebauer współpracuje z Politechniką Wrocławską od ponad 20 lat, najpierw jako przedstawiciel Technicznego Uniwersytetu w Dreźnie, a następnie w Chemnitz. Przyczynił się do powstania przy naszej uczelni Centrum Badawczego, działającego  w obszarze technologii laserowych we współpracy z Center for Advanced Manufacturing Technologies i Instytutu FhG.  – Profesor  Neugebauer był wielkim rzecznikiem podpisania w roku 2012 umowy dwustronnej pomiędzy FhG i Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, mającej na celu realizację wspólnych projektów badawczych zespołów z Niemiec i Polski, w tym ze szczególnym uwzględnieniem Politechniki Wrocławskiej – mówił rektor PWr.

????????????

Drugim honorowym doktorem naszej uczelni został profesor Krzysztof Kurzydłowski, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Władze Politechniki nadały mu to wyróżnienie w uznaniu wybitnych osiągnięć naukowych w zakresie inżynierii materiałowej, szczególnie w obszarze  problemów degradacji materiałów w przemyśle lotniczym i energetyce. Profesor jest absolwentem Politechniki Warszawskiej, przez wiele lat pełnił ważne funkcje w Komitecie Badań Naukowych.  – Współpraca profesora z naszą uczelnią dotyczy inżynierii materiałowej oraz zagadnień związanych z budową i eksploatacją reaktorów termojądrowych – mówił w laudacji prof. Tadeusz Więckowski.  – To dzięki jego zaangażowaniu Wydział Mechaniczno- Energetyczny PWr został włączony w program budowy stellaratora W7-X w Instytucie Maxa Plancka w Greifswaldzie – wymieniał rektor. Podkreślił też rolę prof. Kurzydłowskiego w nawiązywaniu współpracy przez Politechnikę Wrocławską z najważniejszymi ośrodkami akademickimi w Europie.

Podczas poniedziałkowych uroczystości odbyła się również promocja osób, które uzyskały habilitacje w ciągu minionego roku. Dyplomy odebrało 45 osób z 10  wydziałów. Wręczono też  Specjalne Nagrody Naukowe Rektora PWr. Otrzymali je: prof. Andrzej Dziedzic, dziekan Wydziału Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki (Nagroda Naukowa  im. Mariana Suskiego), prof. Ewaryst Rafajłowicz z Wydziału Elektroniki  (Nagroda Naukowa  im. Mariana Suskiego) oraz prof. Wacław A. Sokalski z Wydziału Chemicznego (Nagroda Naukowa im. Włodzimierza Trzebiatowskiego). 

GALERIA ZDJĘĆ

Rektor przyznał też nagrodę im. Dionizego Smoleńskiego przeznaczoną dla młodych naukowców. To wyróżnienie otrzymała dr Dominika Wawrzyńczyk z Wydziału Chemicznego. Tradycyjnie ogłoszono również laureatów Stypendium Rektora PWr. W tym roku jest nim dr hab. Karol Malecha z Wydziału Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki w kategorii komercjalizacji.

Dyplomami i statuetkami nagrodzono wyróżniających się absolwentów I stopnia studiów w roku akademickim 2014/2015  – najlepszym okazał się inż. Krzysztof Szczurek z Wydziału Mechanicznego. Najlepszą wśród absolwentów II stopnia studiów była mgr inż. Joanna Kutrowska z Wydziału Podstawowych Problemów Techniki.

W trakcie poniedziałkowych obchodów święta uczelni rektor PWr, profesor Tadeusz Więckowski odebrał medal przyznany Politechnice Wrocławskiej przez Wrocławską Radę Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT

Uroczystość uświetnił występ Akademickiego Chóru Politechniki Wrocławskiej i Orkiestry Symfonicznej Zespołu Szkół Muzycznych im. Stanisława Moniuszki pod dyrekcją Małgorzaty Sapiechy-Muzioł.

Doktorzy habilitowani promowani 16 listopada 2015 r.

Wydział Architektury »
Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego »
Wydział Chemiczny »
Wydział Elektroniki »
Wydział Elektryczny »
Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii »
Wydział Inżynierii Środowiska »
Wydział Informatyki i Zarządzania »
Wydział Mechaniczno-Energetyczny »
Wydział Mechaniczny »

Tekst:  Iwona Szajner, Pryzmat
Zdjęcia: Krzysztof Mazur

Wróć
Smiley face

Patroni

mnisw
umwd
duw
um