Galeria

więcej

Rektorzy z całej Polski we Wrocławiu

Trzydniowe obrady Prezydium i Zgromadzenia Plenarnego Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich rozpoczynają się w czwartek, 15 października 2015 r. na Politechnice Wrocławskiej. Do stolicy Dolnego Śląska przyjedzie ponad setka rektorów z całej Polski.

Towarzyszyć im będzie oraz około siedemdziesięciu gości reprezentujących świat nauki i otoczenie społeczno-gospodarcze uczelni. Obrady uświetnią obchody jubileuszu 70-lecia Politechniki Wrocławskiej oraz 70-lecia środowiska akademickiego we Wrocławiu.

Swoją obecność na posiedzeniu Zgromadzenia Plenarnego KRASP potwierdzili m.in.:

 • sekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Marek Ratajczak,
 • podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Włodzisław Duch,
 • generalny inspektor ochrony danych osobowych dr Edyta Bielak-Jomaa,
 • przewodniczący Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Jerzy Woźnicki,
 • przewodniczący Centralnej Komisji do spraw Stopni i Tytułów Naukowych prof. Antoni Tajduś,
 • przewodniczący Polskiej Komisji Akredytacyjnej dr hab. Marek Rocki,
 • przewodniczący Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych prof. Maciej Zabel,
 • dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego dr Zygmunt Krasiński,
 • prezes Związku Banków Polskich Krzysztof Pietraszkiewicz,
 • dyrektor Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego prof. Marek Niezgódka,
 • Research Solutions Director for CE Europe, Elsevier B.V. Tomasz Psonka.

W programie spotkania przewidziano omówienie m.in. finansowania szkolnictwa wyższego i nauki w projekcie budżetu na 2016 rok, polityki w zakresie otwartego dostępu w nauce, umiędzynarodowienia nauki, a także inicjatyw dotyczących finansowania sztuki oraz nowych zasad oceny parametrycznej jednostek naukowych.

Podczas posiedzeń we Wrocławiu podejmowane będą również kwestie dotyczące programu finansowania badań naukowych i innowacji „Horyzont 2020: Marie Skłodowska-Curie Actions”, a także programu edukacyjnego „Nauka bez granic” i innych form współpracy z Ameryką Łacińską. Zaprezentowany zostanie także raport League of European Research Universities (LERU) „Investment in Research, Innovation and Education really pays off!”.

Ponadto na posiedzeniu KRASP przedstawiony zostanie apel o przeciwstawianie się mowie nienawiści w aktualnie toczącej się debacie publicznej i politycznej. Będzie on wysłany do wszystkich środowisk biorących udział w tej dyskusji, jak również przekazany mediom.

Wróć
Smiley face

Patroni

mnisw
umwd
duw
um